MLADÉ PÓDIUM 2018

Mladé pódium

46. ročník hudebního festivalu v Praze, Brně a Ostravě

Praha je historickým sídlem českých panovníků, kteří sem přesídlili na konci 9. století. Už od počátků českých dějin je centrem nejprve českého knížectví, potom českého království a ve 20. století je hlavním městem nejprve Československé a pak i České republiky. Od roku 1992 je Praha, především díky svým bohatým architektonickým památkám, zapsána na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Kolem r. 1000 vznikla osada u brodu přes řeku Svratku, nynější Staré Brno, a ta dala městu jeho jméno. Od poloviny 14. stol. bylo Brno sídlem moravských zemských sněmů, nyní je centrem jižní Moravy a je po Praze druhým největším městem České republiky. Dominantou města je hrad Špilberk a Katedrály sv. Petra a Pavla. Roku 2001 bylo na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO zapsáno stěžejní dílo světové funkcionalistické architektury Vila Tugendhat.

Ostrava leží v údolí mezi horstvy Beskyd a Jeseníků, v tzv. Moravské bráně, a rozlohou je třetím největším městem republiky. Osídlení území, na kterém dnešní město leží, je poprvé doloženo už ve starší době kamenné. Postupem let se Ostrava stala jedním z nejvýznamnějších průmyslových středisek země. V současné době je rovněž městem s velikým kulturním potenciálem.

Mladé pódium jako mezinárodní festival mladých interpretů vytváří již od roku 1972 (Karlovy Vary) každoroční profesionální platformu pro prezentaci nejperspektivnějších z řad mladých českých interpretů v oblasti především klasické hudby. Z minulých ročníků vzešly takové osobnosti, jakými jsou např. Jiří Bělohlávek, Ivan Ženatý, Gabriela Demeterová, Jiří Bárta, Igor Ardašev, Martin Kasík, z komorních souborů pak Smetanovo trio, Wihanovo kvarteto, nebo Kvarteto Apollon. Začlenění (2005) Mladého pódia do významného festivalového cyklu České kulturní slavnosti bylo definitivním krokem k jeho pevnému zakotvení mezi úspěšné hudební festivaly naší země.

Program (22. 9. 2018)

22. 9. 2016 (sobota), Sál Pražské konzervatoře - Pálffy palác

Vítěz soutěže Pražské jaro 2018 – bude upřesněno v červnu 2018


Festivalový cyklus České kulturní slavnosti vstupuje v roce 3019 do svého 17. roku působení.

České kulturní slavnosti jsou členem Asociace hudebních festivalů České republiky

České kulturní slavnosti získávají pravidelně záštitu Ministerstva kultury.

Nejbližší termíny:

TANVALDSKÉ HUDEBNÍ JARO 2019:

Program (12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5. 2019)

POCTA VELKÝM ČESKÝM INTERPRETAČNÍM OSOBNOSTEM

12. 4. 2019 (pátek), Kino Jas Járy Cimrmana, 18.30

18.30
Vernisáž výstavy prací žáků ZUŠ Tanvald
Hudební a taneční vystoupení žáků ZUŠ Tanvald

19.00
POCTA SUKOVU TRIU
Amael Trio – klavírní trio (Slovinsko)

26. 4. 2019 (pátek), Kino Jas Járy Cimrmana, 19.00

19.00
POCTA ĆESKÉMU KVARTETU
Klavírní kvarteto Josefa Suka

10. 5. 2019 (pátek), Kino Jas Járy Cimrmana, 19.00

19.00
POCTA BOHUSLAVU MARTINŮ (60 let od úmrtí)
SOUVENIR A BORIS RÖSNER

Ensemble Martinů
Jan Šťastný
– umělecký přednes

24. 5. 2019 (pátek), Kostel sv. Františka z Assisi, 19.00

19.00
NOC KOSTELŮ
POCTA EDUARDU TREGLEROVI (1868 – 1932)

Lukasz Dlugosz - flétna
Roman Perucki – varhany (Polsko)