TANVALDSKÉ HUDEBNÍ JARO 2018

Tanvaldské hudební jaro

62. ročník hudebního festivalu

Tanvaldské hudební jaro patří mezi nejstarší hudební festivaly v moderní historii českého státu. Festival byl založen v roce 1956 a za dobu své existence nabídl tanvaldskému publiku úctyhodnou řadu koncertů v interpretaci těch nejlepších, mezi kterými nechyběla ani Česká filharmonie. Od roku 2003 se Tanvaldské hudební jaro stalo součástí Českých kulturních slavností.

Festival je pořádán občanským sdružením Česká kultura ve spolupráci s Městem Tanvald.

Město Tanvald leží na soutoku řek Kamenice a Desná na hranici mezi Jizerskými horami a Krkonošemi. První písemná zmínka o Tanvaldu jako dřevařské osadě na levém břehu řeky Kamenice pochází z druhé poloviny 16. století. V 19. století se zde začal rozvíjet sklářský a textilní průmysl, později také průmysl elektrotechnický a strojírenský. V roce 1905 byl Tanvald povýšen na město.


POCTA VELKÝM OSOBNOSTEM UTVÁŘEJÍCÍM IDENTITU ĆESKOSLOVENSKÉHO STÁTU (1918 – 2018)


Program (13. 4., 27. 4., 11. 5., 18. 5. 2018)

13. 4. 2018 (pátek), Kino Jas Járy Cimrmana

18.30
POCTA KARLU HOFFMEISTEROVI
Vernisáž výstavy dětských prací z výtvarné soutěže na téma „Má vlast“
vyhlášené Střediskem volného času Tanvald.
Hudební a taneční vystoupení žáků ZUŠ Tanvald

19.00
Křest nového klavíru Petrof
Jitka Čechová – klavír

Program:
Bedřich Smetana: Macbeth a čarodějnice
Poetické polky op. 8
Poklad melodií
Koncertní etuda C dur
Sny

Vstupné: 150 Kč


27. 4. 2018 (pátek), Kino Jas Járy Cimrmana

19.00
POCTA ĆESKÉMU KVARTETU
Vystoupení žáků ZUŠ Tanvald
Klavírní kvarteto Josefa Suka

Program:
Wolfgang Amadeus Mozart: Klavírní kvartet č. 1 g moll K. 478
Josef Suk: Klavírní kvartet a moll op. 1
Antonín Dvořák: Klavírní kvartet č. 2 Es dur op. 87

Vstupné: 150 Kč


11. 5. 2018 (pátek), Schovánkova vila - Jiřetín


19.00
POCTA JAROSLAVU SEIFERTOVI
Vystoupení žáků ZUŠ Tanvald
Valérie Zawadská – umělecký přednes
Moravské klavírní trio

Program:

Josef Haydn: Klavírní trio G dur, Hob.25 
Antonín Dvořák : Slovanské tance (výběr)
Astor Pantaleón Piazzolla: Cuatro Estaciones Porteñas
V programu zazní básně Jaroslava Seiferta

Vstupné: 150 Kč


18. 5. 2018 (pátek), Kino Jas Járy Cimrmana

19.00
POCTA VÁCLAVU TALICHOVI
Vystoupení žáků ZUŠ Tanvald
Harmonia Praga – komorní orchestr
Miroslav Vilímec – housle

Anna Miernik – klavír (Polsko)
Bartosz Zurakowski – dirigent (Polsko)

Program: 
Johann Sebastian Bach : Koncert a moll pro housle a orchestr BWV 1041
Josef Suk: Meditace na staročeský chorál Svatý Václave op. 35
Fryderyk Chopin: Rondo Krakowiak pro klavír a smyčce
Henryk Mikolaj Gorecki : Koncert pro klavír a smyčce op. 40
Petr Iljič Čajkovskij: Serenáda pro smyčce C dur op. 48

Vstupné: 150 Kč

Festivalový cyklus České kulturní slavnosti vstupuje v roce 2018 do svého 16. roku působení.

České kulturní slavnosti jsou členem Asociace hudebních festivalů České republiky

České kulturní slavnosti získávají pravidelně záštitu Ministerstva kultury.

Nejbližší termíny:

Tanvaldské hudební jaro 2018:

13. 4. 2017 (pátek), Kino Jas Járy Cimrmana

18.30
Vernisáž výstavy prací žáků ZUŠ Tanvald
Hudební a taneční vystoupení žáků ZUŠ Tanvald

19.00
POCTA KARLU HOFFMEISTEROVI
Jitka Čechová – klavír


27. 4. 2018 (pátek), Kino Jas Járy Cimrmana

19.00
POCTA ĆESKÉMU KVARTETU
Klavírní kvarteto Josefa Suka


11. 5. 2018 (pátek), Schovánkova vila - Jiřetín


19.00
POCTA JAROSLAVU SEIFERTOVI
Valérie Zawadská – umělecký přednes
Moravské klavírní trio


18. 5. 2018 (pátek), Kino Jas Járy Cimrmana

19.00
POCTA VÁCLAVU TALICHOVI
Harmonia Praga – komorní orchestr
Miroslav Vilímec – housle

Anna Miernik – klavír (Polsko)
Bartosz Zurakowski – dirigent (polsko)