TANVALDSKÉ HUDEBNÍ JARO 2018

Tanvaldské hudební jaro

62. ročník hudebního festivalu

Tanvaldské hudební jaro patří mezi nejstarší hudební festivaly v moderní historii českého státu. Festival byl založen v roce 1956 a za dobu své existence nabídl tanvaldskému publiku úctyhodnou řadu koncertů v interpretaci těch nejlepších, mezi kterými nechyběla ani Česká filharmonie. Od roku 2003 se Tanvaldské hudební jaro stalo součástí Českých kulturních slavností.

Festival je pořádán občanským sdružením Česká kultura ve spolupráci s Městem Tanvald.

Město Tanvald leží na soutoku řek Kamenice a Desná na hranici mezi Jizerskými horami a Krkonošemi. První písemná zmínka o Tanvaldu jako dřevařské osadě na levém břehu řeky Kamenice pochází z druhé poloviny 16. století. V 19. století se zde začal rozvíjet sklářský a textilní průmysl, později také průmysl elektrotechnický a strojírenský. V roce 1905 byl Tanvald povýšen na město.


POCTA VELKÝM OSOBNOSTEM UTVÁŘEJÍCÍM IDENTITU ĆESKOSLOVENSKÉHO STÁTU (1918 – 2018)


Program (13. 4., 27. 4., 11. 5., 18. 5. 2018)

13. 4. 2018 (pátek), Kino Jas Járy Cimrmana

18.30
POCTA KARLU HOFFMEISTEROVI
Vernisáž výstavy dětských prací z výtvarné soutěže na téma „Má vlast“
vyhlášené Střediskem volného času Tanvald.
Hudební a taneční vystoupení žáků ZUŠ Tanvald

19.00
Křest nového klavíru Petrof
Jitka Čechová – klavír

Program:
Bedřich Smetana: Macbeth a čarodějnice
Poetické polky op. 8
Poklad melodií
Koncertní etuda C dur
Sny

Vstupné: 150 Kč


27. 4. 2018 (pátek), Kino Jas Járy Cimrmana

19.00
POCTA ĆESKÉMU KVARTETU
Vystoupení žáků ZUŠ Tanvald
Klavírní kvarteto Josefa Suka

Program:
Wolfgang Amadeus Mozart: Klavírní kvartet č. 1 g moll K. 478
Josef Suk: Klavírní kvartet a moll op. 1
Antonín Dvořák: Klavírní kvartet č. 2 Es dur op. 87

Vstupné: 150 Kč


11. 5. 2018 (pátek), Schovánkova vila - Jiřetín


19.00
POCTA JAROSLAVU SEIFERTOVI
Vystoupení žáků ZUŠ Tanvald
Valérie Zawadská – umělecký přednes
Moravské klavírní trio

Program:

Josef Haydn: Klavírní trio G dur, Hob.25 
Antonín Dvořák : Slovanské tance (výběr)
Astor Pantaleón Piazzolla: Cuatro Estaciones Porteñas
V programu zazní básně Jaroslava Seiferta

Vstupné: 150 Kč


18. 5. 2018 (pátek), Kino Jas Járy Cimrmana

19.00
POCTA VÁCLAVU TALICHOVI
Vystoupení žáků ZUŠ Tanvald
Harmonia Praga – komorní orchestr
Miroslav Vilímec – housle

Anna Miernik – klavír (Polsko)
Bartosz Zurakowski – dirigent (Polsko)

Program: 
Johann Sebastian Bach : Koncert a moll pro housle a orchestr BWV 1041
Josef Suk: Meditace na staročeský chorál Svatý Václave op. 35
Fryderyk Chopin: Rondo Krakowiak pro klavír a smyčce
Henryk Mikolaj Gorecki : Koncert pro klavír a smyčce op. 40
Petr Iljič Čajkovskij: Serenáda pro smyčce C dur op. 48

Vstupné: 150 Kč

Festivalový cyklus České kulturní slavnosti vstupuje v roce 2018 do svého 16. roku působení.

České kulturní slavnosti jsou členem Asociace hudebních festivalů České republiky

České kulturní slavnosti získávají pravidelně záštitu Ministerstva kultury.

Nejbližší termíny:

VIVAT VARHANY – SLAVONICE 2018:

Program (7. 7. – 21. 7. 2018)

POCTA VELKÝM OSOBNOSTEM UTVÁŘEJÍCÍCH IDENTITU ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU PŘED A PO ROCE 1918
POCTA Bedřichu Antonínu Wiedermannovi (1883 – 1951)

7. 7. 2018 (sobota), kostel Nanebevzetí Panny Marie - Slavonice, 19. 00 hod.

Waclav Golonka – varhany (Polsko)

Autor hudby Název hudebního díla
J. Pachelbel Toccata in C Fuga in C
J. P. Sweelinck       Fantasia Echo
J. J. Froberger Toccata in a
J. S. Bach Chorální předehra Wer nur den lieben Gott
lässt walten BWV 690
F. X. Brixi Preludium F-dur
J. F. N. Seger Preludium a fuga a-moll
J. K. Kuchař Partita C-dur
G. Muffat Passacaglia ze sbírky Apparatus musico organisticus
Toccata duodecima et ultima ze sbírky
Apparatus musico organisticus

14. 7. 2018 (sobota), Kostel Božího těla - Slavonice, 19.00 hod.

Robert Lehrbaumer – varhany (Rakousko)

Autor hudby Název hudebního díla
J. P. Sweelinck       Balletto del Granduca
J. Pachelbel Aria Sebaldina variata Fuga in C
T. D.l Schlee Trois Inventions modale Basso ostinato Jeu Canon
J. Haydn z cyklu "Flötenuhr 1792"
Allegro moderato
Andante
Menuett "Der Wachtelschlag"
Presto
G. von Einem Kánon z 2. Sonatiny op. 7 Chorál
z cyklu „Sedm portrétů“ ("Sieben Porträts") op. 109
W. A. Mozart Andante F dur KV 616 - "Für eine Walze in eine kleine Orgel"
J. Takacs Pastýřská (Hirtenstück)
Toccatina
D. Zipoli All’Elevazione
All’Offertorio

21. 7. 2018 (sobota), kostel Nanebevzetí Panny Marie - Slavonice, 19. 00 hod.

Pavel Svoboda – varhany

Autor hudby Název hudebního díla
J. S. Bach Preludium a fuga g moll BWV 535
Erbarm dich, o Herre Gott BWV 721
Passacaglia c moll BWV 582
R. Schumann Fuga na B-A-C-H
J. Pachelbel Partita in G
J. Sebastian Bach       Toccata a fuga d moll BWV 565