ČESKÁ KULTURA

občanské sdružení Česká Kultura

Česká KulturaČeši se vždy řadili a řadí mezi kulturní a vzdělané národy Evropy a světa. Je to výsledek dlouhodobé duševní a umělecké činnosti v průběhu společensko–historického vývoje, přenášeného z generace na generaci.

Jako každá lidská činnost si i tato prožívá svá světlá a stinná období, plně závislá na společenskopolitických, ale zejména ekonomických podmínkách. Historie nám ukazuje, že v obdobích, která vedla ke kulturní a vzdělanostní degradaci, vždy existovalo zdravé jádro českého národa, které bylo schopné burcovat a hledat reálné cesty k obnově a povýšení skutečných kulturních hodnot, jako celospolečenského duchovního kapitálu. Těmito atributy oplývá i občanské sdružení ČESKÁ KULTURA, které vzniklo z iniciativy violoncellisty Jana Páleníčka.

TRIART MANAGEMENT

česká umělecká agentura - TRIART management

Triart managementTRIART Management vznikl za účelem podpory vybraných kulturních aktivit v České republice a zastupování některých sólistů a komorních souborů, reprezentujících skutečné umělecké hodnoty. Podílí se na organizaci řady významných českých festivalů zastřešených společným názvem České kulturní slavnosti.

TRIART Management si klade za cíl vytvářet profesionální organizační podmínky pro vrcholné umělecké aktivity. Předkládá takové formy jejich prezentace, které pozitivně ovlivňují kvalitu našeho každodenního života a odpovídají současnému životnímu stylu.

TRIART Management v souvislosti s narůstající ekonomickou a společenskou globalizací také systematicky podporuje "národní umění", t.j. umění, které představuje a dále rozvíjí tvůrčí a interpretační tradice a hodnoty českého, moravského a slezského kulturního prostoru ku prospěchu všeobecné národní vzdělanosti.

TRIART Management ve své práci spojuje aktivity umělecké s aktivitami produkčními.

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Město Bystřice pod Hostýnem

Město Bystřice pod Hostýnem leží na úpatí Hostýnských vrchů v nadmořské výšce 308 metrů. V současnosti žije ve městě 8 757 obyvatel. Nejstarší zpráva pochází z roku 1368. Titul "město" však dostala Bystřice až o necelých 500 let později, roku 1864. V jeho historii se vystřídalo několik pohrom v podobě povodní a požárů, které často zničily téměř celou obec. Největšího rozkvětu dosáhlo město po roce 1861, kdy zde Michael Thonet založil, tehdy ve světě ojedinělou, továrnu na ohýbaný nábytek.

MĚSTO SLAVONICE

Město Slavonice (http://www.slavonice-mesto.cz/)
Město Slavonice (http://www.slavonice.cz/)

Vznik města se datuje kolem 12. století, nejstarší písemná zpráva pochází z roku 1260. Slavonice jsou krásné renesanční městečko na pomezí tří historických zemí: Čech, Moravy a Rakouska, do roku 1960 to byly Slavonice na jihozápadní Moravě, po správní reformě byly přičleněny do jihočeského kraje, kde je najdete dodnes. Roku 1961 byly vyhlášeny městskou památkovou rezervací.

TYLŮV DŮM V POLIČCE

Tylův Dům Polička

Předmětem hlavní činnosti je pořádání kulturních akcí, divadelních představení, festivalů, klubových pořadů, koncertů, vzdělávacích akcí, jazykových kurzů, provozování kina atd.

KANCELÁŘ SENÁTU PARLAMENTU ČR

Senát České republiky

JANÁČKOVA KONZERVATOŘ A GYMNÁZIUM OSTRAVA

Janáčkova konzervatoř

MĚSTO TANVALD

Město Tanvald

ROK ČESKÉ HUDBY

Rok české hudby

Rok české hudby