main
Switch to english version

:: ČESKÁ KULTURA S.O. ::

:: dramaturgická, organizační a ekonomická podpora vybraných kulturních aktivit v České republice, přinášející skutečné umělecké hodnoty

:: podpora takového umění, které pozitivně ovlivňuje kvalitu našeho každodenního života

:: podpora mladých talentů s možností jejich profesního dialogu při účasti na vrcholných
uměleckých akcích po boku mistrů

Tato předsevzetí a vytyčené cíle České kultury s.o. získaly v době svého vzniku uměleckou, ale především duchovní záštitu v podobě čestného výboru, složeného z předních umělců či osobností reprezentujících duchovní a umělecký potenciál naší země.

Složení čestného výboru:

prof. Zuzana Růžičková - cembalo
prof. Ivan Moravec – klavír
prof. Jiří Bělohlávek - dirigent
pan Radovan Lukavský – herec
pan Josef Jíra – akad. malíř
pan Ivan Medek – publicista.